การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP “มหัศจรรย์ OTOP ศรีวิชัย 2017”

ขอเชิญเที่ยว ชม ชิม ช้อปการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี) และเครือข่าย OTOP ทั่วประเทศกว่า 240 บูธ ภายใต้ชื่องาน “มหัศจรรย์ OTOP ศรีวิชัย 2017” โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพจัดงาน ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2560 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)