ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส เขตตรวจราชการที่ 6

 

เมื่อวันที่20 เม.ย. 60 นายณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เดินทางมามอบนโยบายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2560 เขตตรวจราชการที่ 6 สำนักงานตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน โดย นางปราณี รัตนประยูร ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 6 และ 8 เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดประชุมฯ และ นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ ซึ่งผู้เข้าร่วมรับมอบนโยบายประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด/พัฒนาการอำเภอ/หัวหน้ากลุ่มงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ของเขตตรวจราชการที่ 6 (ชุมพร พัทลุง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี) ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2560 ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

ภาพ : สุรีย์พร/ไกรฤกษ์

สถานีข่าว CNS สุราษฎร์ธานี รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)