การประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล (จปฐ.) และข้อมูล กชช. 2ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4 ธ.ค.61 เวลา 09.00 น.
นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล (จปฐ.) และข้อมูล กชช. 2ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายวาทกานต์ ช่อแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพิชัย มณีลาภ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ในฐานะเลขาคณะทำงานนำเสนอรายละเอียดในวาระการประชุมการจัดเก็บข้อมูล (จปฐ.) และข้อมูล กชช. 2ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2562 แก่คณะทำงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)