เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านปลายคลองตำบลบางใบไม้

10 ก.พ.62
นายบรรเจิด สาริพัฒน์ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านปลายคลองตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ภายใต้ชื่อ”เทศกาลแห่งความรัก รักโลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยนางจันทิรา คงชุม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านปลายคลอง กล่าวรายงาน และนายวาทกานต์ ช่อแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเกียรติพบปะให้แนวทางการดำเนินงาน และคณะกรรมการชุมชน ราษฎรในหมู่บ้านปลายคลอง บางใบไม้ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี นอกจากนั้น หัวหน้าสำนักงาน กกท.สุราษฎร์ธานี นายวิริยะ จินวงศ์ หัวหน้ากลุมงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมในงานดังกล่าวด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)