การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
นายไพศิษฏ์ อินทรโยธา หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยได้รับเกียรติจาก นายพิชัย มณีลาภ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางสาวนงค์รัตน์​ แสนสมพร อาจารย์​ คณะศิลปศาตร์​และวิทยาการจัดการ จาก​มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพื่อพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการนำทุนชุมชนมาใช้ในการพัฒนาให้เป็นกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีความยั่งยืน ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท

(Visited 1 times, 1 visits today)