“สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในเเผ่นดิน”

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น.
นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางเเจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในเเผ่นดิน” ครั้งที่ 1 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สถาบันการศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณารณรงค์การเเต่งกายด้วยผ้าไทยเพื่อหาข้อสรุปในการเตรียมความพร้อมที่จะจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ของหน่วยงานในการเเต่งกายชุดผ้าไทยในวันปฏิบัติราชการในวันที่เหมาะสม ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี(หลังใหม่)

(Visited 1 times, 1 visits today)