OTOP City 2019

🔸16 ธค. 2562
🔸นายทรงศักดิ์ ทองศรี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน“ OTOP City 2019 “
🔸นายวิชวุทย์ จินโต
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พร้อมด้วยนายไพศิษฎ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายวิริยะ จินวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ และนายพิชัย มณีลาภ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯร่วมพิธีเปิดงานฯ และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ผู้ประกอบการของจังหวัด

(Visited 1 times, 1 visits today)