kick off กิจกรรมเดิน กิน ชิม เที่ยว “ตลาดน้ำบ้านดอน” ถนนหน้าเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธาน kick off กิจกรรมเดิน กิน ชิม เที่ยว “ตลาดน้ำบ้านดอน” ถนนหน้าเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันอาทิตย์ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 17.30 น. เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินช้อปสินค้าชุมชน OTOP ของดีสุราษฎร์ธานี สินค้าทางวัฒนธรรม กระเช้าของขวัญปีใหม่ กินอาหารหวานคาว ชิมของอร่อย พืชผักผลไม้พื้นถิ่น สินค้าราคาถูก พร้อมมหรสพ รื่นรมย์ชมทิวทัศน์ความงามริมน้ำตาปี หิ้วถุงผ้า แต่งผ้าไทย ไปเดินกินชิมเที่ยวตลาดน้ำบ้านดอน” ถนนหน้าเมือง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

สำหรับ “ตลาดน้ำบ้านดอน” กำหนดจัดให้มีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น. นอกจากนี้เวลาพลบค่ำสามารถชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามริมแม่น้ำตาปีและ Landmark ท่าปลาวาฬ อีกด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)