ข่าวสารฝากประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2563 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ด้วยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดหลักสูตรฝึกอรม เชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีแปรรูปการผลิต  และการเก็บรักาาอาหาร รวมทั้งวิทยาการทางด้านอาหารที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่ http://ttc.ifr pd.ku.ac.th/

(Visited 1 times, 1 visits today)