ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะอาชีพสตรี

วันนที่ 26 ธันวาคม 2562

นายไพศิษฏ์ อินทรโยธา รักษาราชการเเทนพัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะอาชีพสตรี เพื่อการบริหารจัดการหนี้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 155 คน โดยมีนายนิรันดร์ จินดานาค ผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้สตรีมีทักษะในการประกอบอาชีพมากขึ้น ณ โรงเเรมเเก้วสมุยรีสอร์ท

(Visited 1 times, 1 visits today)