foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


077 272 558
cddsurat@hotmail.co.th
พัฒนาชุมชนเมืองคนดี

สำนักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระบบรายงานข้อมูลภายใน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสุราษฎร์ธานี

คืนความสุขให้คนในชาติ

16

Login Form

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

  การตรวจสอบข้อมูลบุคคลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) หนังสือที่ สฎ 0019.01/ว7592  ลว.30 ตุลาคม 2558

  การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว7560  ลว.30 ตุลาคม 2558

  แจ้งจัดสรรงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2559 หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว7559  ลว.29 ตุลาคม 2558

  แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในระดับหมู่บ้าน หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว7558  ลว.27 ตุลาคม 2558

  การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2559 หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว7474  ลว.27 ตุลาคม 2558

  การดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบฯและการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ VDR/TDR ปี 2559 หนังสือที่ สฎ 0019.04/ว7473  ลว.27 ตุลาคม 2558

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพงานพัสดุ : ระบบงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ (e-GP ระยะที่ 3) หนังสือที่ สฎ 0019.01/ว388  ลว.26 ตุลาคม 2558

  การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2559 หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว7370  ลว.20 ตุลาคม 2558

  การดำเนินงานโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 / แนบ1 / แนบ2 หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว7221 ลว.14 ตุลาคม 2558

  การดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี หนังสือที่ สฎ 0019.03/ว6987 ลว.5 ตุลาคม 2558

 

 

                                                                                                             << ก่อนหน้านี้ >>

นายพิชัย ธิตินวทรัพย์

พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

จำนวนผู้เข้าชม

Today18
Yesterday23
This week63
This month434
Total84230

Powered by CoalaWeb

ปฏิทินทำงาน

 ◄◄ 
 ◄ 
 ►► 
 ► 
พฤศจิกายน 2015
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

สาระน่ารู้

01

02

11

12

13

14

จดหมายข่าวรัฐบาล

e-Services

03

04

05

06

07

08

09

Contribute!
Books!
Shop!


Copyright © 2015 cddsurat Rights Reserved.