foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


077 272 558
cddsurat@hotmail.co.th
พัฒนาชุมชนเมืองคนดี

สำนักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระบบรายงานข้อมูลภายใน

e-Services

03

04

05

06

07

08

09

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสุราษฎร์ธานี

woment

คืนความสุขให้คนในชาติ

16

Login Form

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

  ประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2558  หนังสือที่ สฎ 0019.01/ว3591 ลว.26 พฤษภาคม 2558

  การดำเนินการระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน ประจำปีฯ 2558   หนีงสือที่ สฏ 0019.03/ว3590 ลว. 26 พฤษภาคม 2558

  รายชื่อผู้มีคุณสมบัติสมัครเข้ารับการคัดเลือก K3  

  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรมการพัฒนาชุมชน 

  การดำเนินงานโครงการตลาดนัดชุมชนฯ  หนังสือที่ สฎ0019.02/ว3309 ลว. 18 พฤษภาคม 2558

  ส่งคู่มือ เชิงตรวจหลักฐานเชิงประจักษณ์ฯ (แนบเรืองการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘ 

  การนิเทศ ติดตามผลและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ปี 2558 / แนบ:คู่มือการตรวจหลักฐานเชิงประจักษฺ์   หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว3276 ลว. 15 พฤษภาคม 2558

  การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี 2558  หนังสือที่ สฎ 0019.04/ว3149 ลว. 11 พฤษภาคม 2558

  การดำเนินงานโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้  หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว2541 / (โครงการแนบ)

  โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายความรู้ KBO  หนังสือที่ สฏ 0019.03/ว3040

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการผลติ  หนังสือ สฎ 0019.03/ว3041 ลว. 6 พฤษภาคม 2558

  การเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลาง  หนังสือที่ สฎ 0019.01/ว3012 ลว. 3 พฤษภาคม 2558

  การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)  หนังสือที่ สฎ 0019.02/ว2891 ลว. 29 เมษายน 2558

  ขอเชิญประชุมประจำเดือน  หนังสือที่ สฎ 0019.01/ว2890 ลว. 29 เมษายน 2558

  การคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ และผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ปี 2558  หนังสือที่ สฎ 0019.04/ว2677 ลว. 20 เมษายน 2558 

   ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ  โครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

  การคัดเลือกข้าราชการลูกจ้างดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๕๘  หนังสือที่ สฎ 0019.01/ว2676

 

                                                                                                             << ก่อนหน้านี้ >>

นายพิชัย ธิตินวทรัพย์

พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

จำนวนผู้เข้าชม

Today89
Yesterday156
This week658
This month4584
Total77946

Powered by CoalaWeb

ปฏิทินทำงาน

 ◄◄ 
 ◄ 
 ►► 
 ► 
พฤษภาคม 2015
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

สาระน่ารู้

01

02

11

12

13

14

Contribute!
Books!
Shop!


Copyright © 2015 cddsurat Rights Reserved.