จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างความมั่นคง ยั่งยืนของสัมมาชีพชุมชน กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนสู่ผู้ประกอบการใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(28/08/2562)

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการเสริมสร้างความมั่นคง ยั่งยืนของสัมมาชีพชุมชน กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนสู่ผู้ประกอบการใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(15/08/2562)

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนในงานเทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่4 (Samui Festival 2019)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

(22/05/2562)