จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนในงานเทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่4 (Samui Festival 2019)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

(22/05/2562)

ประกาศจังหวัดสุราษร์ธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนออราคา ประกวดราคาจ้างจัดจ้างพัฒนายกระดับกลุ่มอาชีพหรือเครืออข่ายอาชีพต้นแบบ 20 กลุ่มด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(19/04/2562)