ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มสัมมาชีพชุมชน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

ท่านวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายวิริยะ จินวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเเละเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มสัมมาชีพชุมชน กลุ่มอาชีพเครื่องแกงบ้านกอเตย เเละได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตพร้อมให้คำเเนะนำในการพัฒนายกระดับกลุ่มอาชีพ โดยมีนายอำเภอท่าชนะ และพัฒนาการอำเภอท่าชนะให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการกลุ่มเเม่บ้านเกษตรกรบ้านกอเตย โรงเรียน ตชด.บ้านกอเตย ม.11 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ

(Visited 1 times, 1 visits today)