การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาชุมชน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
นายพิชัย มณีลาภ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ ประชมเชิงปฏิบัตืการโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาชุมชน เช่น การทำ website สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ Facebook และการทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)