พัฒนาการจังหวัด ขานรับนโยบายพร้อมขับเคลื่อนนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

วันนี้  21 พฤษภาคม 2563  เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงาน ขอบเขตลักษณะงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของนักการตลาดรุ่นใหม่ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) ณ ห้อง War room กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นายนพรัตน์  ธำรงทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสุรีย์พร แผนสูงเนิน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)  จำนวน 5 ราย ร่วมประชุมพร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานแก่อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)