สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสื่อมวลชน ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ห่วงใยชาวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จากสถานการณ์ COVID-19

วันนี้ 22 พฤษภาคม  2563  นายนพรัตน์  ธำรงทรัพย์  พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลงพื้นที่ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด อำเภอคีรีรัฐนิคม  และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถีบ้านถ้ำผึ้ง อำเภอพนม

ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดฯ เผยว่า นายวิชวุทย์  จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้สนับสนุนจัดสรรงบประมาณ ปี 2563 เพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุมชน ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ที่สำคัญเป็นการให้กำลังใจ ห่วงใยชาวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จากสถานการณ์ COVID-19  พร้อมทั้งเปิดเวทีแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็น สื่อสารสร้างการรับรู้ของชุมชนที่จะปรับตัวการท่องเที่ยวแบบ New normal หรือใช้ชีวิตแบบ New normal ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังสถานการณ์โรค  COVID-19  คลี่คลาย และเปิดการท่องเที่ยวของชุมชนได้

ภาพและข่าว   กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ. สุราษฎร์ธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)