สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสื่อมวลชน ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ห่วงใยชาวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จากสถานการณ์ COVID-19 (วันที่ 2)

วันนี้ 23 พฤษภาคม 2563 นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายวิริยะ จินวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายพิชัย มณีลาภ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  ร่วมกับสื่อมวลชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองปลิง อำเภอบ้านนาสาร  และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถีบ้านสวนกล้วย  อำเภอเวียงสระ ตามโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุมชน ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ที่สำคัญเป็นการให้กำลังใจ ห่วงใยชาวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จากสถานการณ์ COVID-19

ซึ่งในวันนี้ มีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็น สื่อสารสร้างการรับรู้ของชุมชนที่จะปรับตัวการท่องเที่ยวแบบ New normal หรือใช้ชีวิตแบบ New normal ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังสถานการณ์โรค COVID-19 คลี่คลาย อาทิ

1.แผนการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวชุมชนหลังพ้นวิกฤต COVID-19

2. สิ่งที่ชุมชนต้องการให้ภาครัฐหนุนเสริม หลังพ้นวิกฤต COVID-19

3. แนวทางช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการท่องเที่ยว หลังพ้นวิกฤต COVID-19

ภาพและข่าว กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ. สุราษฎร์ธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)