พัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติวเข้มงาน พร้อม Monitor พื้นที่

วันนี้ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 9/2563 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าประชุม  มีประเด็นสำคัญ คือ   1.แผนและผลการดำเนินงานการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563  2.ผลการดำเนินกิจกรรมที่เป็นตัวชี้วัดงบประมาณฯ  3.โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  4.โครงการเพื่อขอใช้เงินกู้ตาม พรก.ในส่วนของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ฝากข้อคิดเรื่องการทำงานว่า “ความสามารถจะทำให้คุณชนะ แต่ทีม teamwork จะทำให้คุณเป็น Champion”  ดังนั้นการขับเคลื่อนงานในทุกมิติ เราต้องก้าวไปพร้อม ๆ กัน  เพื่อสร้างภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนให้คงอยู่ตลอดไป

 

(Visited 1 times, 1 visits today)