สุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชนครั้งที่ 7/2563 ผ่านระบบ Video Conference กระทรวงมหาดไทย

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2563 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุม war room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
ทั้งนี้ นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 10 (สุราษฎร์ธานี)
ภาพและข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)