สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนโครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง

กรมราชทัณฑ์” เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพภายหลังการพ้นโทษ
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้
กลุ่มนักโทษเด็ดขาด ที่คาดว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ และจะพ้นโทษในปี 2563 จำนวน 100 คน
ณ เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี ตามโครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ให้ได้รับโอกาสในการประกอบสัมมาชีพภายหลังพ้นโทษ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนได้ลงมือทำ
เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก และเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษมีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการบูรณาการสืบสานพระราชปณิธานและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)