วิทยากรบรรยาย เรื่อง OTOP นวัตวิถี ในกิจกรรมแนะแนวอาชีพ:การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (Work experience) “นวัตวิถี ของดีเมืองร้อยเกาะ”

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวศุภรา เจนพิชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง OTOP นวัตวิถี ในกิจกรรมแนะแนวอาชีพ:การสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (Work experience) “นวัตวิถี ของดีเมืองร้อยเกาะ” ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และผลิตภัณฑ์ OTOP ในการนี้ ได้เยี่ยมชมการจัดบูธจำหน่ายสินค้าของนักเรียน และพบปะผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)