ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ อายุระหว่าง 15-30 ปี เข้าร่วมประกวดออกแบบชุดผ้าไทย “Young Designer Contest”

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ อายุระหว่าง 15-30 ปี เข้าร่วมประกวดออกแบบชุดผ้าไทย “Young Designer Contest”
จัดโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 7,500 บาท พร้อมโล่รางวัลจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้รับเงินรางวัล มูลค่า 2,000 บาท
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
สมัครได้ที่
สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 โทร. 077-272558
 
ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1j3-vdmNGnGfxLNJzVgvjK7WPQmJ7dDcx?usp=sharing **************************************
(Visited 1 times, 1 visits today)