ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สุราษฎร์ฯ ลงพื้นที่ติดตามผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ศรีวิชัยแบรนด์

พช.สุราษฎร์ฯ ลงพื้นที่ติดตามผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ศรีวิชัยแบรนด์

วันที่ 11 พ.ย. 2564 เวลา 10.30 น.

นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวจันทร์วรรณ ว่องเมธากุล นักส่งเสริมฯ และนางสาวสุดารัตน์ หนูศรีแก้ว นักการตลาดรุ่นใหม่ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มสมุนไพรอ่างน้ำผุด อำเภอพระแสง เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ศรีวิชัยแบรนด์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างความยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

โดยมีนาย ดร.พรพงษ์ สุทธิรักษ์ ตำแหน่ง ที่ปรึกษาอิสระ/ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณ์ และนางสาวชฎินลดา เวชกุล ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นผู้รับจ้างโครงการฯ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการสร้างโรงเรือนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

จากการติดตามพบว่า กลุ่มสมุนไพรอ่างนำ้ผุด อำเภอพระแสงได้ดำเนินการสร้างโรงเรือนการผลิตแล้ว แต่จะต้องมีการต่อเติม เพื่อสามารถแบ่งห้องให้ได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด เพื่อดำเนินการยื่นขอมาตรฐานและคัดสรรดาวต่อไป และได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ตัวเดิมคือยาหม่องสมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ คือ ยาหม่องเสลดพังพอนโดยส่วนผสมหลักคือ”เสลดพังพอน” ที่มีสรรพคุณในการแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย แผลฟกช้ำจากการกระทบกระแทก และหลังจากการพัฒนาได้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในห้องแล็บแล้ว ปรากฎว่า ผลการตรวจสอบกลุ่มสามารถนำไปผลิตและจำหน่ายได้ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)