ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

พช.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

วันที่ 1 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00 น.
นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายพิชัย มณีลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายเกรียงไกร สงไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ๋ทูเดย์ ครีเอทีฟ นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน และนักการตลาดรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นคณะทำงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ฯ โดยแบ่งเป็น 3 ทีม ลงพื้นที่ติดตามกลุ่ม ดังนี้
ทีม 1 ลงพื้นที่ติดตาม ณ กลุ่มชมรมผู้สูงอายุบ้านวังใหญ่ และกลุ่มสบู่วรดิษฐ์ อำเภอเวียงสระ
ทีม 2 ลงพื้นที่ติดตาม ณ กลุ่มขมิ้นดีนัมเบอร์วัน และศศินา หัตถศิลป์ชุมชน อำเภอเมืองฯ
ทีม 3 ลงพื้นที่ติดตาม ณ กลุ่มข้าวกล้องบ้านหนองเตียน และกลุ่มเครื่องแกงบ้านนาดง อำเภอพุนพิน
ในการนี้ ทางคณะทำงาน ฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์ให้กลุ่มฯ ดังนี้
1. การสร้างเพจ ได้มีการสอนการเปิดเพจ เพื่อให้กลุ่มได้จำหน่ายสินค้าของกลุ่มในสื่อออนไลน์
2. การถ่ายภาพ และตกแต่งรูปสินค้าให้สวยงาม ก่อนนำรูปสินค้ามาโพสต์จำหน่ายในเพจ เพื่อเป็นการดึงดูดให้ลูกค้าสนใจซื้อสินค้ามากขึ้น
3. การเขียน content ที่เหมาะสมกับสินค้า ก่อนโพสต์จำหน่ายในเพจและในสื่อออนไลน์ต่างๆ
4. การทำคลิปวีดีโอผลิตภัณฑ์ เพื่อให้กลุ่มสามารถนำคลิปดังกล่าวไปประชาสัมพันธ์และจำหน่ายในสื่อออนไลน์ต่างๆได้
5. การไลฟ์สด โดยให้กลุ่มสามารถไลฟ์จำหน่ายสินค้าได้
6. วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ เพื่อการพัฒนาและจัดทำแผนธุรกิจให้สามารถจำหน่ายในระบบOnlineได้มากขึ้้น
ทั้งนี้ ทางคณะทำงาน ฯ ได้ให้กลุ่มดำเนินการฝึกซ้อมโดยให้ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าในเพจทุกวัน และดำเนินการไลฟ์สด โดยกำหนดวันและเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกค้าได้จดจำวันและเวลาที่ไลฟ์สด จะทำให้มีลูกค้าสนับสนุนสินค้าของกลุ่มมากขึ้น และทำให้กลุ่มมีรายได้มากขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์
โดยมี นางประไพ กรายแก้ว พัฒนาการอำเภอเวียงสระ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภออำนวยความสะดวก เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยดี
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(Visited 1 times, 1 visits today)