ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สุราษฎร์ฯ จัดนิทรรศการ “ผ้าไทย” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

พช.สุราษฎร์ฯ จัดนิทรรศการ “ผ้าไทย” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

วันที่ 7 มกราคม 2565
นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ในงานจัดนิทรรศการ “ผ้าไทย” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในวันที่ 8 มกราคม 2565 บริเวณห้องโถงด้านหน้า ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยภายในงานได้จัดนิทรรศการ “ผ้าไทย” ตามโครงการสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ ถิ่นผ้าไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ได้เผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย และการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นของไทย ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทย อีกทั้งเพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่น ให้เกิดกระแสความนิยม สร้างแรงบันดาลใจ แบ่งปันองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนพระองค์ให้แก่ศิลปินช่างทอผ้าและผู้ประกอบการด้านหัตกรรมทุกประเภท ทรงมีพระวินิจฉัยนำแนวคิดอันเป็นสากลมาสู่การพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทย ให้ผ้าไทยมีชีวิตชีวา คงคุณค่าอยู่สืบไป ตลอดทั้งพระราชทานแบบลายผ้าแก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อเป็นของขวัญที่สื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ และเสริมสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
นอกจากนี้ยังได้มีการนำผ้าทอ ผ้าท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ประยุกต์จาก ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ โดยทำการตัดเย็บเสร็จแล้วนำมาจัดแสดงให้ได้ชมกันอย่างหลากหลาย อาทิเช่น ผ้าผืน ผ้าสำเร็จ เสื้อสูทผู้ชาย ชุดเดรสผู้หญิง ผ้าพันคอ กระเป๋าสะพาย ฯลฯ
ขอเชิญชวนทุกหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมลงนามถวายพระพร และชมนิทรรศการได้
ระหว่างวันที่ 7 มกราคม – วันที่ 13 มกราคม 2565 ณ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)