ข่าวประชาสัมพันธ์

“Click ชุมชน” แพลตฟอร์มบริการรูปแบบ e-Service ประชาชนเข้าถึงบริการของกรมการพัฒนาชุมชน ได้อย่างสะดวก

“Click ชุมชน” แพลตฟอร์มบริการรูปแบบ e-Service ประชาชนเข้าถึงบริการของกรมการพัฒนาชุมชน ได้อย่างสะดวก

“Click ชุมชน” แพลตฟอร์มบริการ e-Service เข้าถึงการบริการของกรมการพัฒนาชุมชน ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ผ่าน 9 Feature ที่สำคัญ ประกอบด้วย
– เมนูเที่ยวชุมชน การเข้าถึงชุมชนท่องเที่ยว Virtual Tours เที่ยวเสมือนจริง GIS ชุมชนท่องเที่ยว และ Trip ท่องเที่ยว
– เมนูช้อป OTOP แหล่งรวมสินค้า OTOP ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
– เมนูสมาชิก OTOP การลงทะเบียนผู้ประกอบการออนไลน์ และสมัครสมาชิก OTOP เพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
– เมนู 108 อาชีพ เพื่อเสริมทักษะอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน
– เมนูกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สมัคร/ตรวจสอบสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– เมนูปราชญ์ชุมชน รวบรวมองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของปราชญ์ชุมชน
– เมนูโคกหนองนา ข้อมูลแปลง ครัวเรือนต้นแบบ องค์ความรู้และข่าวสารต่าง ๆ
– เมนูความรู้ชุมชน แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ฐานเรียนรู้ในรูปแบบ e – Book
– เมนูมีทุน รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ สื่อการเรียนรู้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
         รวบรวมเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของกรมการพัฒนาชุมชนที่นำมาให้บริการประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ทำให้หลังจากนี้การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการสินค้า OTOP การลงทะเบียน และตรวจสอบสิทธิ์ต่าง ๆ จากบริการของพัฒนาชุมชน สามารถดำเนินการผ่านแพลตฟอร์ม “Click ชุมชน”
✅ วิธีดาวน์โหลด
✅ วิธีใช้งาน
✅ ข้อมูลมีอะไรบ้าง
📌 สามารถรับชมได้ในคลิปวิดีโอนี้เลยครับ
🔎 สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ได้ที่ Play Store (ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์)
หรือเว็บไซต์ http://report1.cdd.go.th/click/

 

(Visited 1 times, 1 visits today)