ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สุราษฎร์ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ประชุมคัดเลือกตัวแทนจังหวัด

พช.สุราษฎร์ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ประชุมคัดเลือกตัวแทนจังหวัด

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.
นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด กิจกรรมคัดเลือกตัวแทนจังหวัด พร้อมด้วยนายพิชัย มณีลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางนัยนา มากแก้วกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ ณ โรงแรมไดมอนด์ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยการจัดเวทีประชุมในวันนี้ กลุ่มเป้าหมายทั้ง 20 กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านการพัฒนาแล้วจากการเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้คณะกรรมการ KBO จังหวัดคัดเลือก จาก 20 กลุ่มผลิตภัณฑ์ให้เหลือ 1 กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดจะต้องมีความโดดเด่น มีนวัตกรรม และต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หรืออยู่ในระหว่างยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าร่วมประกวดเผยแพร่ผลการดำเนินงานระดับประเทศ ในงานศิลปชีพ ประทีปไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี ณ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ทางด้านนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัดฯ บริษัทอุดมลาภการพิมพ์ และผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนประสบผลสำเร็จลุล่วงด้วยดี
ทั้งนี้ จังหวัดจะได้แจ้งผลการคัดเลือกให้อำเภอทราบในโอกาสต่อไป
(Visited 1 times, 1 visits today)