ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยกทัพสินค้าOTOP ร่วมงาน OTOP Midyear 2022 ภายใต้แนวคิด “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว ประเดิมวันแรกด้วยยอดขายพุ่งกระฉูด!!

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยกทัพสินค้าOTOP ร่วมงาน OTOP Midyear 2022 ภายใต้แนวคิด “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว ประเดิมวันแรกด้วยยอดขายพุ่งกระฉูด!!

วันอาทิตย์ ที่ 5 มิถุนายน 2565
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน OTOP Midyear 2022 ภายใต้แนวคิด “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คณะผู้บริหารระดับสูง ผู้ว่าราชการจังหวัด และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการ OTOP พี่น้องประชาชน และสื่อมวลชน ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ เวทีกลาง อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
โอกาสนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จากนั้น ประกอบพิธีเปิดงาน รับชมการแสดงต่างๆ พร้อมเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP ที่มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงานฯ ซึ่งงาน “OTOP Midyear 2022 สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่ง ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และสร้างการเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวว่า รัฐบาลน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านศิลปาชีพ มากำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน โดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ดำเนินการผ่านโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่สามารถกระจายรายได้ไปสู่พื้นที่ชนบทได้อย่างแท้จริง โดยการจัดงาน “OTOP Midyear 2022 สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ ในที่เดียว” เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับประเทศ และเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้กับชุมชน อันเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า ซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในการจัดงานครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 500 ล้านบาท เป็นการกระตุ้นและเสริมสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจฐานราก
ในการนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี , นายพิชัย มณีลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ นางสาวจันทร์วรรณ ว่องเมธากุล นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดงาน OTOP MidYear 2022 พร้อมทั้งเยี่ยมชมให้กำลังใจ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มาร่วมออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว” ระหว่างวันที่ 4 – 12 มิถุนายน 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าในงานจำนวน 26 บูธ….ประกอบไปด้วย
* ประเภทอาหาร จำนวน 8 บูธ
* ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 2 บูธ
* ประเภทผ้า จำนวน 3 บูธ
* ประเภทของใช้ จำนวน 3 บูธ
* สมุนไพร จำนวน 4 บูธ
* โซนชวนชิม จำนวน 5 บูธ
* OTOP TRADER จำนวน 1 บูธ
ซึ่งงาน OTOP Midyear 2022 “สุขช้อป สุขใจ สุขทั่วไทยรวมไว้ในที่เดียว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-12 มิถุนายน 2565 รวม 9 วัน 9 คืน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #OTOPThailand
#งานโอทอป
#จังหวัดสุราษฎร์ธานี #OTOP
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ภาพ : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)