ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”

สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”

เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย สิ่งทอ และการอนุรักษ์ผ้าไทยให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ และ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแต่ละประเภท ให้เป็นที่รู้จักผ่านการประกวดผ้าลายพระราบทาน เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทยผ่านการเชิตชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย ⚜️ ชิงเหรียญรางวัลพระราชทาน จำนวน 21 รางวัล และ รางวัลพิเศษอีกมากมาย

📌 คุณสมบัติของผู้ที่จะส่งผ้าเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้ผลิต หรือ ผู้ประกอบการ OTOP หรือช่างทอผ้าทั่วไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เท่านั้น

✅ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 สิงหาคม 2565

✅ สมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น4 ศาลากลางตึกใหม่ หรือ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอใกล้บ้านท่าน

 

เงื่อนไขการส่งผ้าเข้าประกวด
– ผู้ส่งผ้าลายพระราชทานเข้าประกวดให้ส่งตามภูมิลำเนาที่ผลิตผ้า และต้องเป็นผ้าทอมือ หรือทำจากมือเท่านั้น โดยไม่รับพิจารณาผ้าที่ทอจากกี่กระตุกหรือระบบอุตสาหกรรม
 – ผ้าที่ส่งเข้าประกวดต้องมีขนาดความกว้าง x ยาว ไม่น้อยกว่า 1 x 1.8 เมตร (๒ หลา) กรณีผ้าตีนจก        ต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 1  x 0.25 เมตร กรณีผ้าปักมือ ต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐ x ๓๐ เซนติเมตร ผ้ากลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง ลาวครั่ง หรือชาติพันธุ์ในกลุ่มบริเวณจังหวัด อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม กำแพงเพชร นครสวรรค์ มีหน้าผ้าไม่ต่ำกว่า 90 เซนติเมตร
– ต้องเป็นผ้าที่ตัดจากกี่ โดยไม่ผ่านการซัก อบ รีด หรืออาบน้ำยาเคมีใด ๆ ทั้งสิ้น (Authentic) ยกเว้น        ผ้าบาติก/ผ้าพิมพ์ลาย/ผ้ามัดย้อม และไม่รับพิจารณาผ้าที่เย็บริมผ้าด้วยจักร ยกเว้นการสอยผ้าด้วยมือ
– เส้นใยที่ใช้ทอ หรือผลิตผ้า ในกรณีเป็นประเภทผ้าบาติก/พิมพ์ลาย / มัดย้อม ต้องเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้าน หรือฝ้ายเข็นมือ หรือเส้นใยไหมที่เป็นเส้นใยแท้ (ไหมพันธุ์พื้นเมือง) หรือเส้นใยธรรมชาติอื่น ๆ กรณีภูมิภาคหรือจังหวัดนั้น ๆ ที่ไม่สามารถปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้ ให้ระบุแหล่งที่มาของวัตถุดิบอย่างละเอียด
– ใช้สีธรรมชาติ และให้ระบุกระบวนการย้อมสีและสูตรที่ใช้ในการย้อมสีธรรมชาติอย่างละเอียด
–  ผ้าปัก ผ้าพื้นใช้เส้นใยธรรมชาติ และเส้นด้ายที่ใช้ปักให้ใช้ไหมธรรมชาติที่ย้อมจากสีธรรมชาติ
– ในการประกวดระดับจังหวัด ให้ผู้สมัครส่งผลงานผ้า พร้อมแนวคิดในการทำบรรจุภัณฑ์(packaging) และเรื่องเล่า (storytelling)  และเมื่อชิ้นงานผ่านเข้ารอบการประกวดระดับประเทศ ผู้สมัครต้องส่งผลงาน พร้อมบรรจุภัณฑ์จริง (packaging) และเรื่องเล่า (storytelling) มาเพิ่มเติม
– สำหรับลายขิดนารีรัตนราชกัญญา ได้มีการเว้นช่องว่างไว้ในลวดลาย เพื่อให้ผู้ส่งเข้าประกวด  ใส่ลวดลายพื้นถิ่นในช่องว่างดังกล่าว เพื่อส่งเข้าประกวด (ห้ามเว้นช่องว่างไว้)

>> คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <<

https://drive.google.com/drive/folders/18odLFrOx1jzgyB82Vvo68_qYAsQUK3dg

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)