ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการรับสมัคร อสพ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นไปอย่างคึกคัก

บรรยากาศการรับสมัคร อสพ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นไปอย่างคึกคัก

วันที่ 4 สิงหาคม 2565
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 74 ในวันนี้เป็นวันแรก มีผู้สมัครเดินทางมาสมัคร ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างคึกคัก ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 9 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
อาสาพัฒนา (อสพ.) เป็นกลไกของกรมการพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน และให้ปฏิบัติหน้าที่ทดแทนพัฒนากรที่ขาดแคลนในพื้นที่ 76 จังหวัด ระยะเวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดและปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดที่สมัครสอบหรือพื้นที่จังหวัดอื่นที่ขอใช้บัญชีเรียกทดแทน
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)