ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สุราษฎร์ธานีผนึกกำลังเครือข่าย OTOP จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับเครือข่าย OTOP ภาคใต้ ร่วมแบ่งปันใส่ตู้ปันสุข จากสินค้า OTOP เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พช.สุราษฎร์ธานีผนึกกำลังเครือข่าย OTOP จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับเครือข่าย OTOP ภาคใต้ ร่วมแบ่งปันใส่ตู้ปันสุข จากสินค้า OTOP เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.
นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมรับมอบสิ่งของ อุปโภค บริโภค อาหารแห้ง จากสินค้า OTOP และสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของประชาชน จากนายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพิชัย มณีลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายธนิศร์ เลขานุกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวทวีวรรณ เกิดก่อ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เครือข่าย OTOP จังหวัดสุราษฎร์ธานี เครือข่าย OTOP ภาคใต้ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ซึ่งได้สนับสนุนสิ่งของ อุปโภค บริโภคจากสินค้า OTOP เช่น ข้าวสาร ,ไข่เค็ม ,น้ำมันมะพร้าว สบู่กัญชา และขนมต่าง ๆ จากสินค้า OTOP เพื่อแบ่งปันใส่ตู้ปันสุข ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มารับบริจาค
ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ เครือข่าย OTOP สุราษฎร์ธานีและ OTOP กลุ่มจังหวัดภาคใต้อีกครั้ง และขอให้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ในพื้นที่อย่างเต็มความสามารถต่อไป ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภาพ :กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ข่าว :กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(Visited 1 times, 1 visits today)