ข่าวประชาสัมพันธ์

เครือข่ายโคกหนองนา พช.พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมพลังจัดกิจกรรม “ก้าวต่อไป โคก หนอง นา พช.พนม ออกปาก (ซอแรง) พัฒนาสู่บันได ๙ ขั้น ” อย่างยั่งยืน

เครือข่ายโคกหนองนา พช.พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมพลังจัดกิจกรรม “ก้าวต่อไป โคก หนอง นา พช.พนม ออกปาก (ซอแรง) พัฒนาสู่บันได ๙ ขั้น ” อย่างยั่งยืน

เครือข่ายโคกหนองนา พช.พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมพลังจัดกิจกรรม “ก้าวต่อไป โคก หนอง นา พช.พนม ออกปาก (ซอแรง) พัฒนาสู่บันได ๙ ขั้น ” อย่างยั่งยืน
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายธนชัย ชูแนม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดศูนย์จิตอาสาพัฒนาชุมชน และร่วมกิจกรรม “ออกปากซอแรง ก้าวต่อไปพัฒนาศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พช” ณ ศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา พช. ครัวเรือนต้นแบบ นายปฐมพงศ์ ศรีจันทร์ 109 ม.1 ต.คลองศก อ.พนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมีนายโสภณ เทพทอง ปลัดอำเภอพนม นางสาวประไพพัฒน์ จินดารัตน์ พัฒนาการอำเภอพนม นักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนม นายไพศิษฏ์ อินทรโยธา ประธานเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ และเครือข่ายฯและผู้นำในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ ยกระดับฐานเรียนรู้สู่ความยั่งยืน จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวนองค์ความรู้และวางแผนขับเคลื่อน สู่ก้าวต่อไปกิจกรรมครัวเรือนต้นแบบ โคกหนองนา พช.พนม สู่ความมั่นคง ยั่งยืน สาธิตการอบถ่าน ด้วยกระบวนการควบแน่น เรียนรู้การเผาขยะ ด้วยเตาเผาขยะความร้อนสูง กิจกรรมสร้างฐานการเรียนรู้ ๔ พ.(พอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น)ร่วมกันปลูกพืชผัก และไม้ยืนต้น เรียนรู้การใช้ระเบิดจุลินทรีย์ ตัวช่วยบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำใส และกิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนรู้

(Visited 1 times, 1 visits today)