ข่าวประชาสัมพันธ์

“จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมแสดงความยินดี แก่ผู้ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติทุกท่าน”

“จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมแสดงความยินดี แก่ผู้ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติทุกท่าน”

วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565
นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณ จำนวน 27 รางวัล ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี , หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้เข้าร่วมประชุมทุกภาคส่วน และ นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้
เนื่องจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 ดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 4 ประเภท ได้แก่
1) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น
2) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่น ชายและหญิง
3) กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่น
4) ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศ
ทั้งนี้ เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติ และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นต่อไป
(Visited 1 times, 1 visits today)