ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.สุราษฎร์ ติวเข้มนักประชาสัมพันธ์ด้านการถ่ายภาพและวีดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ

พช.สุราษฎร์ ติวเข้มนักประชาสัมพันธ์ด้านการถ่ายภาพและวีดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ

วันที่ 30 สิงหาคม 2565
นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการถ่ายภาพและวีดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ ให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่ทำหน้าที่นักประชาสัมพันธ์ทั้ง 19 อำเภอ ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายกฤตยวัฒน์ แบนเพชร นักพัฒนาชุมชน และนางสาวศุภรา เจนพิชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้
ในการฝึกอบรมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้เรียนรู้การทำงานของกล้องถ่ายรูป DSLR และกล้องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว การผลิตคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน เทคนิคการตัดต่อวีดีโอด้วยสมาร์ทโฟนผ่าน VN Video Editor และพื้นฐานการตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premier Pro 2021 โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ จนสามารถผลิตคลิปวีดีโอสั้นๆ ได้
หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว นักประชาสัมพันธ์ของทุกอำเภอ จะต้องส่งคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาชุมชน ความยาว 3-5 นาที อย่างน้อย 1 คลิป เข้าร่วมประกวด โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตัดสิน รวมถึง รางวัล Popular Vote จากแฟนเพจสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
(Visited 1 times, 1 visits today)