ข่าวประชาสัมพันธ์

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสถาบันพัฒนาภูมิปัญญาไทยกลุ่มอาชีพสร้างเศรษฐกิจชุมชนตำบลพุนพิน

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสถาบันพัฒนาภูมิปัญญาไทยกลุ่มอาชีพสร้างเศรษฐกิจชุมชนตำบลพุนพิน

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสถาบันพัฒนาภูมิปัญญาไทยกลุ่มอาชีพสร้างเศรษฐกิจชุมชนตำบลพุนพิน

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565

 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสถาบันพัฒนาภูมิปัญญาไทยกลุ่มอาชีพสร้างเศรษฐกิจชุมชนตำบลพุนพิน หมู่ที่1 ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่รัฐ อสม. และภาคประชาชน ได้ร่วมต้อนรับคณะที่เดินทางมาในวันนี้..จากนั้นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รายงานสรุปข้อมูลพื้นฐานของตำบลพุนพิน ที่ได้มีการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพและรายได้หลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพเลี้ยงวัว กลุ่มปลูกผักปลอดภัย กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มทำอาหารแปรรูป อาหารสดกลุ่มตลาดออนไลน์ และกลุ่มล่าสุดที่ได้รวมกลุ่มจัดตั้งขึ้น คือ

กลุ่มอาชีพสร้างเศรษฐกิจชุมชนตำบลพุนพิน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนมีสัมมาชีพชุมชน เพิ่มทักษะในการผลิต การตลาดและเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสัมมาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยกิจกรรมสร้างอาชีพหลักของกลุ่มเป็นการทอผ้าไหมไทยด้วยเครือทอ และกิจกรรมรองเป็นการทำอาหารแปรรูปปลาดุกร้า และอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องอนุรักษ์และสืบทอดให้ลูกหลานได้จดจำและได้ศึกษาถึงท้องถิ่นของตนเอง สร้างความเข้มแข็งให้องค์กรชุมชน เพราะเชื่อว่าถ้าชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง ประเทศไทยจะไปรอด ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นมีหลายปัจจัย ความเข้มแข็งของชุมชน เกิดจากประชาธิปไตยชุมชน เป็นเรื่องของคนในชุมชนที่กำหนดร่วมกัน ขับเคลื่อนด้วยสภาองค์กรชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

 

ในการนี้ นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายพิชัย มณีลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางละลินดา แดงก่อเกื้อ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวนัยนา มากแก้วกุล นักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อีกทั้งให้ข้อมูลในเรื่องผ้าทอที่ทางกลุ่มทอผ้าได้ต่อยอดขึ้น รังสรรค์เป็นผลงานหลากหลายแบบ อาทิ ผ้าทอมือ,ผ้าคลุมไหล่,หมวก,กระเป๋า สู่ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์และประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ต่อไป

 

#กรมการพัฒนาชุมชน

#สุราษฎร์ทีม

#กองทุนแม่ของแผ่นดิน

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน

#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ”

#Changeforgood

ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)