ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ปีงบประมาณ2566

พช.เมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ปีงบประมาณ2566

พช.เมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ปีงบประมาณ2566

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565

นายพิชัย มณีลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นางสาวนัยนา มากแก้วกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นายชัชชล พิมลศรี นักการตลาด กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ปีงบประมาณ2566 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี โดยได้มีกำหนดออกติดตามและสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวภายหลังจากที่ได้ไปอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ได้ส่งผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 ผู้ประกอบการ ดังนี้
1 ท็อคเกทช็อกโกแลต (Togget Chocolate)
2 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารทะเลชุมชนบ้านหลังคลังเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
3 ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรพิมณิศา
4 นางทัศนีย์ จินดารักษ์ (ขนมมะพร้าวแก้ว)
5 นางสาวอมรรัตน์ เพชรมาก (ขนมพื้นบ้านแม่บุญอยู่)

โดยการติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ในครั้งนี้ ได้ทำการสอบถามถึงความคืบหน้าในการทำการตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการ OTOP และอุปสรรคในการใช้งาน และให้คำแนะนำบรรยาย รวมทั้งฝึกปฏิบัติการใช้งานแอพพลิเคชั่น Canva โดยประยุกต์ใช้ Template ให้สอดคล้อง การ LIVE สด และ ถ่ายทำวิดีโอเชื่อมโยงกับเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของสินค้า OTOP เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญแก่ผู้ประกอบการสินค้าOTOP ต่อไป

ในการนี้ นางณัฐชยา ทองเนื้อห้า พัฒนาการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ในครั้งนี้ พร้อมทั้งให้แนวทางการต่อยอดเพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP สู่ตลาดออนไลน์ให้ได้ในอนาคต

#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชนสร้างคนสร้างชาติ
#CDD #SEPtoSDGs #Suratthani
#กรมการพัฒนาชุมชน
#กระทรวงมหาดไทย
#ข่าวกรมการพัฒนาชุมชน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
ภาพ/ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)