ข่าวประชาสัมพันธ์

“จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมพลังศรัทธา” …จัดพิธีทอดผ้าป่าพิธีกองทุนแม่ของแผ่นดินตามโครงการ “๙๐ พรรษา ๙๙๙ สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม” ณ วัดกลางใหม่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าพิธีกองทุนแม่ของแผ่นดินตามโครงการ “๙๐ พรรษา ๙๙๙ สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม” ณ วัดกลางใหม่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย มณฑลทหารราบที่ 25 / มณฑลทหารราบที่ 45 / มณฑลทหารราบที่ 3 กอ.รมน. / หัวหน้าส่วนราชการ / นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ฯ / 2Xf2E6aEU7n685eHEbXGYHrmWn2y7a62UWBrtZzodVdD / คณะขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกอำเภอ / ผู้นำอช. และ นายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้ เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับผิดชอบการดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์พระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้ดำเนินโครงการ “๙๐ พรรษา ๙๙๙ สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุน แม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่ง ความดีงาม” โดยมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดให้มีการทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามโครงการ “๙๐ พรรษา ๙๙๙ สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุน แม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม” เพื่อให้สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๔๑๓ กองทุน ประชาชน และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมสมทบกองทุนไม่น้อยกว่ากองทุนละ ๙๙๙ บาท สำหรับการดำเนินกิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอื่นๆ ภายในหมู่บ้าน โอกาสนี้ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวคำถวายผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามโครงการ “๙๐ พรรษา ๙๙๙ สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุน แม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม” ซึ่งพุ่มผ้าป่าของจังหวัดและจากทุกอำเภอ จากในพิธีดังกล่าวฯ ร่วมทั้งสิ้นเป็นเงิน 493,148 บาท เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน และร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสนองพระราชปณิธานที่ปรารถนาให้สังคมไทยปลอดยาเสพติดด้วยความจงรักภักดีต่อไป #กรมการพัฒนาชุมชน #กระทรวงมหาดไทย #ข่าวกรมการพัฒนาชุมชน #CDD #Suratthani #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ข่าวแชร์สุราษฎร์ธานี กระทรวงมหาดไทย PR