ฐานช้อมูลต่างๆ

พช.วิภาวดี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยอำเภอวิภาวดีและทีมปฏิการฯ เตรียมความพร้อม ภายใต้ โครงการ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ระดับอำเภอ