ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่การเป็นต้นแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่การเป็นต้นแบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมมหกรรมสินค้า SMEs และ OTOP กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ ๒ ณ ศูนย์การค้า สหไทย การ์เด้น พล่าซ่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมมหกรรมสินค้า SMEs และ OTOP กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่ ๒ ณ ศูนย์การค้า สหไทย การ์เด้น พล่าซ่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)