ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้แบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัดภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้แบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัดภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง